GEONPRO

Bizim Temellerimiz Sağlam
GEONPRO inşaat mühendisliği geoteknik dalında zemin etütleri, geoteknik projelendirme ve geoteknik danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere 2020 yılında faaliyete geçmiştir.

Hakkımızda

Onur Ekli

Kurucu Ortak, GEONPRO

Onur Ekli, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesini onur derecesi ile bitirmiş olup, inşaat mühendisliği geoteknik alanı üzerine yoğunlaştığı yüksek lisansını 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2003 – 2019 yılları arasında, kurucusu Boğaziçi Üniversitesi’nde Emeritus Profesör Dr. H. Turan Durgunoğlu olan, ZETAŞ Zemin Teknolojisi A.Ş. grubu firmalarında 15 yıl görev yapmıştır, bu sürecin tamamında merkez ofiste firmanın kurucu ortakları ile yakın çalışma fırsatı elde etmiştir. Onur Ekli, inşaat mühendisliğinin geoteknik uzmanlık alanı içerisinde yer almakta olan derin kazıların, zemin iyileştirmelerinin ve derin temellerin geçici ve kalıcı tasarımları ile, her türlü yapının geoteknik veri ve değerlendirme raporları yazılması konularında uzmandır. Bunların yanı sıra mevcut endüstriyel tesislerin yeni deprem şartnamesine göre depremsel ve geoteknik yönden tekrar değerlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmıştır. Meslek hayatında pek çok prestijli projede görev alma şansı edinmiş olan Onur Ekli’nin projesini yaptığı işler arasında Topkapı Sarayı Zemin Güçlendirmesi Geoteknik Kısım Projelendirmesi, Taksim Divan Otel Derin Kazısı ve Mevcut Metro ile Etkileşim Raporu, İzmir Ege Perla Derin Kazı ve Zemin İyileştirme projeleri ile BSH Çerkezköy Fabrikasının Deprem Şartnamesine göre değerlendirilmesi bulunmaktadır. Meslek hayatı boyunca çalışma fırsatı edindiği projelerde ulusal ve uluslar arası pek çok müşteri ile iletişim halinde bulunmuştur ve bu amaçla Orta Doğu, Türk-i Cumhuriyetler ve Afrika’daki çeşitli ülkelerdeki görüşmeleri yürütmüştür. 2020 yılında kurduğu GEONPRO firması, geoteknik tasarım, danışmanlık ve geoteknik veri ve değerlendirme raporları yazılması, geoteknik alandaki imalatların uygulama ve ihalesine yönelik danışmanlık hizmetleri ile mevcut yapıların yeni deprem şartnamesine göre tekrar değerlendirilmesi hususlarında hizmet vermektedir. 

HİZMETLER

Geoteknik Tasarım ve Danışmanlık

Derin Kazı ve Heyelan Önlem Konularında Geoteknik Tasarım:

Derin kazı ve heyelan önlem alanlarında geoteknik tasarımlar, tamamı geoteknik alanında 15 yıllık tecrübe ile, aşağıdaki liste ile sınırlı olmamak kaydıyla, listelenen elemanların ve tasarım felsefelerinin çeşitli kombinasyonları ile istenen kapsam çerçevesinde kalınarak yapılır. 

Düşey Elemanlar

Diyafram Duvar

Fore Kazık (Kesişen veya Aralıklı)

Mini Kazık

Püskürtme Beton

Kuyu Perde

Palplanş

Jet Grout (Boru sürmeli)

Çakma Kazıklar

Yatay Destekler

Öngermeli Ankrajlar

Pasif Ankrajlar (Zemin Çivisi)

Yüksek Dayanımlı Çelikler

Çelik Karşılıklı Dayama Sistemleri

Konsol Sistemler

Tasarım Felsefesi

Toprakarme Duvar Sistemleri (MSE Walls)

Geçici Tasarımlar

Kalıcı Tasarımlar

Top Down sistemler

Heyelan önlem projeleri

Geçirimsizlik Çözümleri (Flow Analysis)

Mevcut Sistemlerin Tasarım Ömürlerinin Yeniden Ele Alınması

Mevcut Sistemlerin Güçlendirilmesi / Performans İyileştirmesi

Kapsam

Çizimler

Hesap Raporu

Teknik Şartnameler

Birim Fiyat Tarifleri

Keşif

Üniversite Onayları

İlgili Kurum Onayları

İhale Sırasında Danışmanlık

İmalatlar Sırasında Danışmanlık Hizmetleri

HİZMETLER

Geoteknik Tasarım ve Danışmanlık

Derin Temel ve Zemin İyileştirmesi Tasarımı:

Temel altı zemin iyileştirmesi ve derin temellerin tasarımı tamamı geoteknik alanında 15 yıllık tecrübe ile, aşağıdaki liste ile sınırlı olmamak kaydıyla, listelenen elemanların ve tasarım felsefelerinin çeşitli kombinasyonları ile, istenilen kapsama göre son deprem şartnamesine uygun olarak yapılır.

Derin Temeller

Baret Temel

Fore Kazık

Mini Kazık

CFA Kazıklar (Continous Flight Auger)

Mevcut Temellerin Altı İçin Kuyu Sistemleri

Zemin İyileştirmesi

Jet Grout

Derin Karıştırma (DSM: Deep Soil Mixing)

Wick Drenler + Ön Yükleme

Mevcut Temellerin Altı Kuyu Sistemleri

Tasarım Felsefesi

Geçici Tasarımlar (Kule vinçler vs.)

Kalıcı Tasarımlar

Mevcut Sistemlerin Güçlendirilmesi / Performans İyileştirmesi / Yeni Deprem Şartnamesine Göre Değerlendirilmesi

Kapsam

Çizimler

Hesap Raporu

Teknik Şartnameler

Birim Fiyat Tarifleri

Keşif

Üniversite Onayları

İlgili Kurum Onayları

Güncel Piyasa Fiyatları

İhale Sırasında Danışmanlık

İmalatlar Sırasında Danışmanlık Hizmetleri
HİZMETLER

Kalite Kontrol Deneyleri ve Aletsel Gözlem Hizmetleri

Geoteknik alanında yapılan imalatlara yönelik olarak, kalite kontrol ve aletsel gözlem hizmetleri, aşağıda belirtilen kapsamla sınırlı olmamak kaydıyla, tamamı geoteknik alanında 15 yıllık tecrübe ile yapılır.

Kalite Kontrol Deneyleri

Fore Kazık/Baret/Jet Grout Düşey/Yatay Yükleme Deneyleri

Çift Yönlü Statik Yükleme Deneyi (BDSLT)

Kazık Süreklilik Deneyi

Crosshole Sonic Deneyi

Ankraj Yükleme Deneyleri

Plaka Yükleme Deneyi

Kum Konisi Deneyi

Aletsel Gözlem Hizmetleri

İnklinometre

Piyezometre

Tiltmetre

Çatlak Ölçer

Yük Hücresi

Ekstansometre
HİZMETLER

Zemin Etütlerinin Yapılması ve Raporlama

Zemin etüdü, veri raporu ve geoteknik değerlendirme raporları tamamı geoteknik alanında 15 yıllık tecrübe ile aşağıdaki liste ile sınırlı olmamak kaydıyla, listelenen saha çalışmalarının, laboratuvar deneylerinin bir kombinasyonu şeklinde yapılır.

Saha Çalışmaları ve Testler

Sondaj

SPT (Standart Penetrasyon Testi)

CPT (Konik Penetrasyon Testi)

Presiyometre

Sismik Deneyler (Resistivite, MASW, Crosshole, GPR)

Laboratuvar Deneyleri

Elek Analizi

Atterberg Deneyleri

Hidrometre Deneyleri

Proktor Deneyleri

Konsolidasyon Deneyleri

Triaxial Testleri

Raporlama

Veri Raporu

Geoteknik Değerlendirme Raporu

Onay

Üniversite Onayı

İlgili Kurum ve Belediye Onayları
İletişim

HARİTADA AÇ

İletişim

Ofisim İstanbul Plaza A Blok 9. Kat Oda No: 926 Maltepe İstanbul
Türkiye

Tel: +90 533 276 3908

onur.ekli@geonpro.com